www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Jobb i Kirkenes

Fretex Sep20 007
Velkommen til Fretex Jobb i Kirkenes

Fretex Jobb er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og tilbyr en rekke arbeidstiltak for deg som ønsker å finne din vei ut i arbeidslivet. Vi tilbyr jobbsøkere arbeidstrening, opplæring og tett individuell oppfølging og vi samarbeider med mange bedrifter og virksomheter for å tilby jobbsøker et bredt spekter av arbeid. Vi bruker god tid på å bli godt kjent med arbeidsmarkedet for å kunne gi god informasjon til deg som jobbsøker om hvilke muligheter som finnes, samt være en god rekrutteringspartner for næringslivet i regionen. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser vil vi bidra til at du kommer i jobb!

Vi har følgende tilbud:

Avklaring
Avklaring hos Fretex tilbyr deg kartlegging av din nåsituasjon, utforskning av yrkesmål og utprøving av din arbeidsevne. Den systematiske kartleggingen avdekker din arbeidsevne og eventuelle behov for å beholde arbeidet eller å komme inn på arbeidsmarkedet. Tiltaket er for både deg som har arbeid og for deg som står utenfor arbeidslivet. Målet med avklaring er at du som jobbsøker etter endt løp har fått mer kunnskap om deg selv og hvilke muligheter du har. I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig. Tiltakets varighet er 4 uker, med mulighet for forlengelse i inntil 12 uker. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til tiltaket Avklaring gjøres i samarbeid med din veileder på NAV.
Mer informasjon om avklaring finner du her.

Arbeidsforberedende trening
Er du usikker på dine karrierevalg? Eller har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Arbeidsforberedende trening i Fretex tilbyr kartlegging og utprøving av arbeidsevne, samt karriereveiledning og bistand i overgangen mot lønnet arbeid eller studier. Tiltaket passer for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke dine muligheter for å komme ut i jobb, både med og uten tidligere arbeidserfaring.  I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig for at du skal nå karrieremålet ditt. Med utgangspunkt i dine ønsker, ditt behov og dine interesser finner vi arbeidsgivere hvor du kan utvikle deg og få en god treningsarena på veien mot jobb. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV. Mer informasjon om arbeidsforberedende trening finner du her.

Varig tilrettelagt arbeid
Er du ufør, men ønsker likevel å være i en form for arbeid? Har du behov for tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst din arbeidsevne? Varig tilrettelagt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak for deg som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon. Vårt fokus er å bistå deg i prosessen med å finne en tilrettelagt arbeidsplass ut fra dine ønsker og behov. Tiltaket er ikke tidsbegrenset og du som deltaker er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. Som deltaker i VTA vil du få tett oppfølging av en tildelt jobbkonsulent som bistår deg med å finne arbeidsoppgaver som er tilpasset til deg slik at du kan utvikle dine ressurser og ferdigheter. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Ønsker du å vite mer om VTA hos Fretex? Ta kontakt med teamleder ved den aktuelle lokasjon for en samtale. Innsøking til Varig tilrettelagt arbeid gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV. Mer informasjon om VTA finner du her.

Vi tilbyr også:

Karriereveiledning
Er du på jakt etter jobb? Har du lyst til å prøve en annen karrierevei? Eller er du bare nysgjerrig på hvilke karrieremuligheter som kunne passet deg? Vi har profesjonelle karriereveiledere som bistår deg med å utforske hvilke interesser du har, reflektere over hvilken livssituasjon du er i, hvilke egenskaper som kjennetegner deg, og hvilke evner og verdier som preger deg. Ved hjelp av grundig kartlegging med anerkjente karriereverktøy vil du både få økt innsikt i hvilke interesser, evner og personlighet som kjennetegner deg, samt konkrete råd om hva som kan være gode utdannings- og/eller yrkesvalg for deg. Målet vårt er at du skal finne en jobb/utdanningsløp som du vil trives i. Mer informasjon finner du her.


Fretex Kundesenter: 23 68 11 70
Besøksadresse: Wiullsgate 11, 9900 Kirkenes

 

Kontaktpersoner

 • Bjørg Andersen

  Bjørg Andersen

  Teamleder AFT - VTA

  Mob: 413 53 834

  bjorg.andersen@fretex.no

 • Marit Bockman Gschib

  Marit Bockman Gschib

  Avdelingsleder Avklaring - Nord Norge
  Harstad - Tromsø - Kirkenes

  Mob: 485 05 883

  marit.bockman.gschib@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?