www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Jobb i Lillehammer

Fretex Sep20 107
Velkommen til Fretex jobb i Lillehammer

Fretex Jobb er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og tilbyr en rekke arbeidstiltak for deg som ønsker å finne din vei ut i arbeidslivet. Vi tilbyr jobbsøkere arbeidstrening, opplæring og tett individuell oppfølging og vi samarbeider med mange bedrifter og virksomheter for å tilby jobbsøker et bredt spekter av eksternt arbeid. Vi bruker god tid på å bli godt kjent med arbeidsmarkedet for å kunne gi god informasjon til deg som jobbsøker om hvilke muligheter som finnes, samt være en god rekrutteringspartner for næringslivet i regionen. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser vil vi bidra til at du kommer i jobb!

Vi tilbyr følgende:

Arbeidsforberedende trening (AFT)
Er du usikker på dine karrierevalg? Eller har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Arbeidsforberedende trening i Fretex tilbyr kartlegging og utprøving av arbeidsevne, samt karriereveiledning og bistand i overgangen mot lønnet arbeid eller studier. Tiltaket passer for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke dine muligheter for å komme ut i jobb, både med og uten tidligere arbeidserfaring.  I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig for at du skal nå karrieremålet ditt. Med utgangspunkt i dine ønsker, ditt behov og dine interesser finner vi arbeidsgivere hvor du kan utvikle deg og få en god treningsarena på veien mot jobb. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Er du ufør, men ønsker likevel å være i en form for arbeid? Har du behov for tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst din arbeidsevne? Varig tilrettelagt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak for deg som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon. Vårt fokus er å bistå deg i prosessen med å finne en tilrettelagt arbeidsplass ut fra dine ønsker og behov. Tiltaket er ikke tidsbegrenset og du som deltaker er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. Som deltaker i VTA vil du få tett oppfølging av en tildelt jobbkonsulent som bistår deg med å finne arbeidsoppgaver som er tilpasset til deg slik at du kan utvikle dine ressurser og ferdigheter. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Ønsker du å vite mer om VTA hos Fretex? Ta kontakt med teamleder ved den aktuelle lokasjon for en samtale. Innsøking til Varig tilrettelagt arbeid gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV. Mer informasjon om VTA finner du her og her.

Velkommen!


Fretex Kundesenter: 23 68 11 70
Besøksadresse: Elvegata 19, 2609 Lillehammer

 

Kontaktpersoner

 • Oxana Lindbäck

  Oxana Lindbäck

  Teamleder AFT - VTA Oppland
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 995 92 377

  oxana.lindback@fretex.no

 • Anne Grethe Fremgaard

  Anne Grethe Fremgaard

  Regionleder AFT-VTA
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 918 53 299

  anne.grethe.fremgaard@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?