www.fretex.no Fretex logo print

Velkommen til Fretex Jobb i Trondheims-området

AFT Trondheim 4
Velkommen til Fretex sin jobb og oppfølgingsavdeling i Trøndelag

Fretex Jobb er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og tilbyr en rekke arbeidstiltak for deg som ønsker å finne din vei ut i arbeidslivet. Vi tilbyr jobbsøkere arbeidstrening, opplæring og tett individuell oppfølging og vi samarbeider med mange bedrifter og virksomheter for å tilby jobbsøker et bredt spekter av eksternt arbeid. Vi bruker god tid på å bli godt kjent med arbeidsmarkedet for å kunne gi god informasjon til deg som jobbsøker om hvilke muligheter som finnes, samt være en god rekrutteringspartner for næringslivet i regionen. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser vil vi bidra til at du kommer i jobb!

Vi har følgende tilbud:

Arbeidsforberedende trening (AFT)
Er du usikker på dine karrierevalg? Eller har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Arbeidsforberedende trening i Fretex tilbyr kartlegging og utprøving av arbeidsevne, samt karriereveiledning og bistand i overgangen mot lønnet arbeid eller studier. Tiltaket passer for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke dine muligheter for å komme ut i jobb, både med og uten tidligere arbeidserfaring.  I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig for at du skal nå karrieremålet ditt. Med utgangspunkt i dine ønsker, ditt behov og dine interesser finner vi arbeidsgivere hvor du kan utvikle deg og få en god treningsarena på veien mot jobb. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Er du ufør, men ønsker likevel å være i en form for arbeid? Har du behov for tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst din arbeidsevne? Varig tilrettelagt arbeid er et arbeidsmarkedstiltak for deg som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon. Vårt fokus er å bistå deg i prosessen med å finne en tilrettelagt arbeidsplass ut fra dine ønsker og behov. Tiltaket er ikke tidsbegrenset og du som deltaker er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. Som deltaker i VTA vil du få tett oppfølging av en tildelt jobbkonsulent som bistår deg med å finne arbeidsoppgaver som er tilpasset til deg slik at du kan utvikle dine ressurser og ferdigheter. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Ønsker du å vite mer om VTA hos Fretex? Ta kontakt med teamleder ved den aktuelle lokasjon for en samtale. Innsøking til Varig tilrettelagt arbeid gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV. Mer informasjon om VTA finner du her og her.

JobbResept1 (IPS)
IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer, som ønsker deltakelse i arbeidslivet. Ved hjelp av en jobbspesialist får du individuell og målrettet bistand på vei mot jobb hvor dine yrkesønsker og ferdigheter står i fokus, sammen legger dere en plan for din vei mot arbeidslivet. IPS tiltaket er inspirert av IPS-metodikk og det jobbes med utgangspunkt i Supported Employment. Metodikken bygger på et tett samarbeid mellom jobbsøker, jobbspesialist og behandlingsteamet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Våre jobbspesialister i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til tiltaket gjøres i samarbeid med din veileder på NAV.

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)
Er du sykmeldt og/eller har fått arbeidsevnen din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde lønnet arbeid? Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et tiltak med mål om at personer med ulike helseutfordringer skal komme tilbake til arbeid, eller øke sin deltakelse i arbeidslivet. Arbeidsrettet rehabilitering leveres av Fretex Pluss og varigheten på ARR er 4 uker, men kan ved behov forlenges til 8 eller 12 uker. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking i tiltaket gjøres i samarbeid med din veileder på NAV.

Velkommen!


Fretex kundesenter: 23 68 11 70
Besøksadresser:
Klæbuveien 194, 7037 Trondheim (VTA, AFT, ARR, IPS)
Havneveien 470, 7550 Hommelvik (VTA) 

Kontaktpersoner

 • Ingrid Jakobsen

  Ingrid Jakobsen

  Teamleder VTA Trøndelag
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 408 02 289

  ingrid.jakobsen@fretex.no

 • Anna Kupper

  Anna Kupper

  Teamleder AFT Trøndelag
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 456 63 621

  anna.kupper@fretex.no

 • Oddvar Tuverud

  Oddvar Tuverud

  Teamleder IPS Jobbresept1
  Fretex Pluss AS

  Mob: 404 12 819

  oddvar.tuverud@fretex.no

 • Magnhild Berre Haukelidsæter

  Magnhild Berre Haukelidsæter

  Teamleder ARR Trondheim
  Fretex Pluss AS

  Tlf: 413 53 375

  magnhild.b.haukelidsaeter@fretex.no

 • Anne Grethe Fremgaard

  Anne Grethe Fremgaard

  Regionleder AFT-VTA
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 918 53 299

  anne.grethe.fremgaard@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?