www.fretex.no Fretex logo print

Spørsmål og svar om gjenbruk av tekstiler

Her er svar på noen spørsmål som Fretex har fått om mottak av tekstiler.

Har Fretex sluttet å ta imot alt av tekstiler?

Fretex tar imot tekstilene som folk donerer. Vi har samtidig valgt å fortelle om situasjonen vi har havnet i hvor mengden av ødelagte tekstiler er større enn våre løsninger (tekstiler til isolasjon, pussefiller, mm) kan ta unna. Vi i Fretex gjør så godt vi kan for å finne bærekraftige løsninger, og vi mener det er riktig å fortelle givere og andre om denne situasjonen vi opplever.

Hvorfor er Fretex kresne?

Forretningsmodellen til Fretex er å motta gaver som blir solgt videre og delt ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid. Salget bidrar til å finansiere sosialt arbeid for vanskeligstilte. Årlig går om lag 30 millioner kroner fra bruktsalget til Frelsesarmeens sosiale arbeid. I 2018 fikk for eksempel 150 barnefamilier med dårlig råd reise på sommerleir og 50 000 esker mat ble delt ut. Fretex Jobb og Oppfølging bidrar til arbeidsinkludering.

Fretex ønsker å selge alt som kommer inn, men norske forbrukere er bevisste på hva de ønsker å handle hos Fretex.

Gaver som ikke blir solgt må Fretex finne alternative og miljømessige gode løsninger på. Håndteringen av disse varene er omfattende og kostbar. Fretex selger det kundene vil kjøpe, men kan ikke ta imot det som ingen ønsker å kjøpe eller bruke.

Hva skal vi som forbrukere gjøre med ødelagte tekstiler?

Det viktigste vi som forbrukere kan gjøre, er å handle mindre nytt. Produksjon av klær skaper store miljøutfordringer. Hvis alle handler mindre nytt, er det gode miljøtiltak.

Flere avfallsselskaper ønsker ikke tekstiler i restavfallet. Når nå Fretex får mer ødelagte tekstiler enn våre løsninger (tekstiler til produksjon av isolasjonsmatter, pussefiller, mm) kan ta unna, har vi et dilemma.

Dette noe som aktørene i bransjen og politikere må finne en løsning på og Fretex deltar i flere nettverk og prosjekter for å være med å finne gode løsninger.

Kan ikke brukte tekstiler brukes til å lage nye produkter?

Etterspørslene etter ødelagte tekstiler er liten sammenlignet med mengden med ødelagte tekstiler som er tilgjengelig. Prisene på disse tekstilene er lave, mens kostnadene med sortering og transport er betydelige. Vi har havnet i en «floke» som vi jobber for å løse.

Gjør Fretex noe for å finne nye løsninger for ødelagte tekstiler?

Fretex deltar i ulike interesse- og forskningssamarbeid for å bidra til å finne løsninger på dette området. Vi i Fretex har også dialog med politikere og andre aktører for å forklare hvordan problemet ser ut fra vårt ståsted og for utforske mulige løsninger.

 

 

Fant du det du lette etter?